De tientallen vakdiploma’s en applicatie opleidingen in de schoonheids- en gezondheidsbranche gaven Marieke Hakkenberg van Gaasbeek (1964) de juiste fundering voor bet behandelen en begeleiden/coachen van meisjes en vrouwen  met de opgedane kennis. Dit vakmanschap is in 2014, na bijna 40 jaar werken aan en begeleiden van de uiterlijke en innerlijke schoonheid van vele klanten beloont.

Als kroon op haar werk mocht Marieke als 1e in Nederland een 5-sterren schild in ontvangst nemen.